Klinika za plućne bolesti iz Knez Sela od nedelje na novoj adresi

tri punkta
Stari KC Niš. Izvor: Vikipedija Foto: Milorad Dimić

Klinika za plućne bolesti se seli iz Knez Sela u stari deo Kliničkog centra Niš. Čim se steknu uslovi seli se i Onkologija iz Knez Sela.

Klinika za plućne bolesti Kliničkog centra Niš počinje sa radom u staroj zgradi Interne klinike od nedelje, 15. aprila. 2018. godine.

Promena adrese Klinike za pluće bolesti je omogućena kako bi zdravstvena zaštita bila dostupnija pacijentima, kažu u Upravi Kliničkog  centra.

“Klinika za plućne bolesti odnosno ambulante i svi prijemi biće preseljeni u zgradu Interne klinike na Bulevaru Zorana Đinđića br.48, dok će za sada Klinika za onkologiju ostati u Knez Selu sa laboratorijskom službom za mikrobiologiju i biohemiju”, dodaju u rukovodstvu KC Niš.

Palijativna nega koja u Knez Selu koja postoji poslednjih pet godina u Knez Selu pri Klinici za plućne bolesti i koju je finansiralo Ministarstvo zdravlja i Fondacija princeze Katarine Karađoređević i dr Elejn Lejkok, takođe će ostati u Knez Selu dok se ne stvore uslovi za konačno preseljenje u grad.

Bolnica u Knez Selu
Bolnica u Knez Selu

Izgradnja Bolnice za tuberkulozu u Knez Selu započela je 1939. godine. Ova bolnica 1947. godine postaje Sanatorijum za tuberkulozu, a 1956. godine Specijalna bolnica za tuberkulozu.

Od ove bolnice 1969. godine formiran je Zavod za plućne bolesti koji prerasta u Kliniku za plućne bolesti i tuberkulozu 1982. godine.

Global Digital Clinik