Kako da unapredite vaš poslovni tim?

Poslovno okruženje zahteva širok spektar veština od svakog člana tima, kako bi isti postigli maksimalnu efikasnost i produktivnost na radnom mestu. 

Veštine zaposlenih ugrubo možemo podeliti na hard skills i soft skills. U čvrste osobine, tehničke sposobnosti, vaših zaposlenih ste se uverili kada ste pregledali njihov CV i intervjuisali ih na razgovoru za posao. Znate da imaju potrebno znanje i umeće za obavljanje zadataka koje ste im dodelili i s te strane možete u potpunosti da budete relaksirani.

Međutim, šta je sa soft skills iliti mekim veštinama? Ovim karakteristikama se u prošlosti gotovo i nije pridavala pažnja. Poslodavci su bili koncentrisani samo na rezultate, dok danas ipak razmišljaju šire – na koji način mogu unaprediti svoje zaposlene, kako bi isti bili efikasniji.

Izveštaj Svetskog ekonomskog foruma „Budućnost poslova“ ukazuje da će do 2025. složeno rešavanje problema, kritičko razmišljanje, kreativnost, upravljanje ljudima i emocionalna inteligencija (sve nabrojano su soft skills) biti među najvažnijim veštinama potrebnim na radnom mestu.

Iako su neporecivo značajne, važnost mekih veština se i danas potcenjuje i za njih nije obezbeđeno dovoljno obuke. Čini se da kompanije očekuju da ljudi znaju kako da se ponašaju na poslu (iako to često nije slučaj). Soft skills kao što su preuzimanje inicijative, efikasna komunikacija i slušanje, podrazumevaju se umesto da se konstantno usavršavaju.

Šta su soft skills ili meke veštine?

Soft skills su lični atributi koji utiču na to koliko dobro zaposleni mogu međusobno da sarađuju ili komuniciraju. Ove veštine olakšavaju uspostavljanje odnosa sa kolegama i klijentima, stvaraju poverenje i pouzdanost i vode timove. U suštini, one su neophodne za uspeh zaposlenih na radnom mestu i uspešnost poslovanja cele kompanije.

Zašto su meke veštine važne?

Većina interakcija sa drugim ljudima zahteva određeni nivo mekih veština. Od zaposlenih se očekuje timski rad, pregovori s klijentima, kreativnost u predstavljanju ideja, empatija u odnosima sa kolegama. 

Meke veštine se koriste svakodnevno, a njihov razvoj će pomoći i vama kao poslodavcu ili menadžeru, i zaposlenima. Razvoj mekih veština kroz trening zaposlenih će istima omogućiti lakše napredovanje u karijeri i veću radnu produktivnost, dok će vama produktivnost zaposlenih doneti veći i brži povrat kapitala.

S druge strane, nedostatak mekih veština vremenom može uništiti vaše poslovanje. 

Razvijanjem inicijative, delegiranja, timskog rada i komunikacijskih sposobnosti, omogućićete zaposlenima da lakše i samopouzdanije vode projekte i ostvarićete opipljive rezultate.

Kako prepoznati koje soft skills nedostaju vašem timu?

Zadatak lidera je upravljanje timom, što je takođe veština koja se razvija i uči. Protagonista se postaje, a ne rađa. Od vas, kao lidera, se očekuje da ohrabrite zaposlene i pomognete im da razviju svoj puni potencijal. Prilikom organizovanja obuke za njih, možete unaprediti i svoje sposobnosti i zablistati dajući svoj maksimum u budućim projektima. Takođe, od vas se očekuje da prepoznate koje sposobnosti bi zaposleni trebalo dodatno da razrade.

Istraživanje sprovedeno na poslovnoj mreži LinkedIn pokazalo je da su najtraženije meke veštine kod zaposlenih komunikacija, organizacija, timski rad, kritičko razmišljanje, socijalne veštine, kreativnost, međusobna komunikacija i prilagodljivost.

Sve nabrojane meke veštine su od izuzetnog značaja za vaš tim, ali nije svaka od njih jednako bitna. Koja veština je prioritetna za koji tim zavisiće od njihove oblasti rada. Recimo, za marketinške timove kreativnost je jedan od najbitnijih faktora, dok je za prodajne komunikaciona sposobnost bez premca. Kako biste znali gde vam je potrebno pojačanje, moraćete da utvrdite koje soft skills nedostaju određenim timovima.

To možete učiniti putem ankete, individualnih razgovora sa zaposlenima ili razgovorima sa menadžerima svakog od timova. Kada budete znali gde postoje praznine lakše ćete ih popuniti. 

Koje univerzalne meke veštine su prioritet za svaki tim?

Posedovanje razvijenih komunikacijskih veština pomaže u svim aspektima života – od profesionalnog do privatnog. Na pomenutoj anketi sprovedenoj na LinkedIn-u, komunikacijsk sposobnosti su najviše kotirane među poslodavcima, stoga je trening komunikacione veštine najvrednija investicija u vaš tim, bez obzira kojem sektoru on pripada.

Sa poslovnog stanovišta, sve transakcije su rezultat uspešne komunikacije. Dobre komunikacijske veštine su neophodne kako biste omogućili tačniju i bržu razmenu i razumevanje informacija. Nasuprot tome, loše ili nedovoljno razvijene komunikacijske veštine dovode do čestih nesporazuma i frustracija.

Razvijanje mekih veština komunikacije, verbalne i neverbalne, kao i slušanja, učiniće zaposlene proaktivnim u prepoznavanju problema i prepreka njihovim ciljevima. Doprineće složnijem timskom radu i smanjiće mogućnost nesporazuma, sukoba i loših interpretacija izrečenog, što će, u konačnici, doprineti većoj produktivnosti na radnom mestu i boljim poslovnim rezultatima.

Unapređivanjem sopstvenih i mekih veština vaših poslovnih timova, kroz radionice i treninge, doprinećete boljoj radnoj atmosferi, međuljudskim odnosima, produktivnosti, efikasnosti i efektivnom radu. Budućnost vašeg poslovanja može biti determinisana ovim uslovima, zato im posvetite pažnju na vreme i počnite sa samousavršavanjem još danas!

Global Digital Clinik