Izložba „Likovni umetnici Niša“ u Oficirskom domu

Galerija savremene likovne umetnosti
Galerija savremene likovne umetnosti

U utorak, 2. jula sa početkom u 20 sati u Oficirskom domu je otvaranje izložbe „Likovni umetnici Niša“.

Ovogodišnja izložba sadrži radove četrdesetoro umetnika različitih generacija. Izložba „Likovni umetnici Niša“ je jedna od tradicionalnih izložbi koju priređuje Galerija savremene likovne umetnosti od svog osnivanja (1970), sa namerom da promoviše i prezentuje aktuelno stvaralaštvo umetnika sugrađana.

Utemeljena na kriterijumima stvaralačkog pluralizma i široke demokratičnosti, izložba doprinosti identifikaciji i afirmaciji personalnih karakteristika autorskih izraza i postaje mesto susreta kreativnih potencijala stvaralaca koji žive i rade u Nišu.

Ovako koncipirana izložba je neminovno heterogenog karaktera, pokazuje raznolikostnarativa, likovnih stilova i izraza, može se doživeti i kao kaleidoskop različitihmisli, osećanja i poruka saopštenih po zakoniitostima sadejstva indivirualnihpoetika i univerzalne estetike.

Dragocena je činjenica da neki od umetnika najmlađe generacije ( Danijela Dimitrijević, Jana Mitrovska, Marija Curk, Milena Krstić, Vukašin Stanković, DaniloPaunović, Natalija Đorđević) po prvi put učestvuju na izložbi ovog karaktera.

Praksa učešća na kolektivnim izložbama značajna je posebno za njih da savladaju iskušenja javnog umetničkog života, da rade na izgradnji samopouzdanja.Dominatno sačinjena od slika, grafika i crteža, sa rasponom od umetnika bogatih irazvijenih karijera koji su svoj likovni diskurs decidno definisali do onih koji tekgrade svoj umetnički program težeći ka personalnom i umetničkom zrenju, ovogodišnjaizložba nas uverava da je likovna scena Niša brojna, dimanična, likovno eksplizitna iubedljiva što je čini izuzetno važnim činiocem kulturnog života grada.

Neki od zastupljenih umetnika su: Miroljub Đorđević, Miroslav Anđelković, Đuro Radonjić, Miodrag Anđelković, Miroljub Kostić, Slavica Curk, Ljubiša Brković, Franc Curk, Katarina Đorđević, Jadranka Mišić Pejović, Zoran Kostić, Bratislav Bašić,Branko Nikolov, Boris Kandolf, Ivana Stanković, Nikola Marković…

Izložba će trajati do 22. jula