Institut za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja”: Simpozijum “Novine u reumatologiji 2024”

Foto: Simpozijum 2022

Institut za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja” sa ponosom nastavlja dugu tradiciju organizovanja prolećnih Simpozijuma, koja traje od 1970. godine.

Ovaj prestižni događaj, podržan od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije, okuplja najeminentnije stručnjake iz oblasti reumatologije i srodnih medicinskih disciplina. Organizatori Simpozijuma uključuju Institut za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja”, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu, Udruženje reumatologa Srbije, Reumatološku sekciju SLD-a i nišku podružnicu SLD-a, kao i Udruženje obolelih od reumatskih bolesti.

Tradicionalno okupljanje stručnjaka

Simpozijumi u Niškoj Banji su mesto gde se tradicionalno okupljaju specijalisti interne medicine, fizikalne medicine i rehabilitacije, ortopedije, pedijatrije, imunologije, lekari opšte medicine i drugi stručnjaci koji se bave reumatskim bolestima. Kao i prethodnih godina, učesnici Simpozijuma dolaze iz svih reumatoloških centara u Srbiji, uključujući Institut za reumatologiju u Beogradu, Kliniku za reumatologiju i imunologiju VMA u Beogradu, KC Vojvodine, UKC Kragujevac i mnoge druge. Dodatni značaj događaju daje akreditacija od strane Zdravstvenog saveta Srbije za lekare, medicinske sestre i tehničare.

Program visoke naučne i stručne vrednosti

Naučni odbor Simpozijuma osmislio je izuzetno zanimljiv program visokog naučnog i stručnog značaja. Na ovogodišnjem skupu, vodeći domaći naučnici i stručnjaci će kroz 23 pozvana predavanja predstaviti najnovija iskustva i stavove iz reumatologije. Posebnu pažnju privući će jednodnevni kurs na temu „Oko i reumatske bolesti“, koji će omogućiti reumatolozima i oftalmolozima razmenu iskustava iz svakodnevne prakse u lečenju reumatskih bolesnika sa očnim manifestacijama. Ovaj kurs je posebno akreditovan, što dodatno potvrđuje njegov značaj.

Originalni radovi i klinička praksa

Odabrani originalni radovi i zanimljivi primeri iz svakodnevne kliničke prakse, koji su prošli strogu recenziju Naučnog odbora, biće predstavljeni u formi usmenih izlaganja i postera. Ovi radovi doprinose bogatstvu sadržaja i omogućavaju učesnicima sticanje novih saznanja i uvida u savremene pristupe lečenju reumatskih bolesti.

Sastanak udruženja obolelih od reumatskih bolesti

Jedan od važnih segmenata Simpozijuma je i sastanak Udruženja obolelih od reumatskih bolesti, gde će lekari održati predavanja i razmeniti iskustva sa pacijentima. Ova interakcija pomaže u poboljšanju kvaliteta života i lečenja reumatskih bolesnika, pružajući im priliku da direktno postave pitanja stručnjacima i dobiju dragocene savete.

Nastavljamo da gradimo mostove znanja i iskustva, te da unapređujemo lečenje reumatskih bolesti na korist svih pacijenata i medicinskih profesionalaca u Srbiji.

Global Digital Clinik