Godišnjica proboja Logora na Crvenom krstu. Prvo organizovano bekstvo u porobljenoj Evropi.

Logor na Crvenom krstu
Logor na Crvenom krstu

Bekstvo iz Logora na Crvenom Krstu u Nišu, bilo je prvo organizovano i veliko bekstvo zarobljenika iz nacističkih logora za vreme Drugog svetskog rata.

Iz Logora na Crvenom krstu pobeglo je 105 zarobljenika. U napad na stražare je krenulo 147 golorukih logoraša. U tome je uspelo njih 105, a 42 ostavilo je svoje živote na logorskim žicama. To je bilo prvo organizovano bekstvo iz logora u porobljenoj Evropi.

Memorijalni kompleks 12. februar

Koncentracioni logor na Crvenom krstu u Nišu formirali su Nemci u septembru 1941. godine. U logoru su bili zatočeni rodoljubi, bez obzira na političku opredeljenost, kao i veliki broj Jevreja i Roma.

Od preko 30 000 ljudi zatočenih u logoru više od 10 000 je streljano na Bubnju, a veliki je broj interniran u Austriju, Nemačku, Poljsku, i Norvešku gde su bili prinuđeni na robovski rad.

Mučenja, zlostavljanja, streljanja, nepodnošljivi uslovi boravka, hladnoća, glad, sistematski i sadistički su primenjivani protiv običnih ljudi čija je najčešća krivica bila to što su Srbi, Jevreji ili Romi.

Ali ni najžešća tortura ne može da uništi ljudski duh i želju za slobodom. Grupa od 147 golorukih logoraša je 12. februara 1942. godine napala stražare i pokušala proboj iz logora. U tome je uspelo njih 105, a 42 su ostavila svoje živote na logorskim žicama.

Nemci su još više pojačali teror u logoru, koji im je služio za najmračnije ideje koje ljudski um može da smisli sve do 14. septembra 1944. godine, kada su, mesec dana pre oslobođenja Niša, napustili logor.

Posle rata prikupljen je obiman materijal koji obuhvata dokumenta, isprave, pisma, oružje, lične predmete i fotografije logoraša. U zgradi logora na 25-godišnjicu proboja od bekstva logoraša 12. februara 1967. godine, otvoren je Memorijalni muzej „12. februar“, kao večito sećanje na stradanje i herojski otpor. Zločini se ne smeju zaboraviti.

Odmazda na Bubnju zbog bekstva logoraša iz logora Crveni Krst

 

Global Digital Clinik