Gerijatrijski stacionar “Dr Đorić” odeljenje za produženu negu i lečenje

* U sklopu hirurške delatnosti je značajno angažovanje profesora dr Milana Višnjića, specijaliste opšte i plastične hirurgije sa izvodjenjem velikog broja različitih hirurških intervencija i profesora Miroslava Stojanovića renomiranog abdominalnog i hepato-bilijarnog hirurga.

* Nabavka novih aparata iz oblasti kardiologije 

* Razvoj oftalmološke ordinacije i prerastanje u specijalističku oftalmološku bolnicu, nabavljeni novi aparati i uvedene nove operacije.

* Stacionar za produženu negu i lečenje

– Hronični bolesnici
– Stara i iznemogla lica – gerijatrija
– Palijativno lečenje svih kategorija najtežih bolesnika. 

 

Loopia