Gerijatrija Đjoric

Borova br. 14, Čalije
18000 Niš 

Tel: 018 570 201 
Fax: 018 571 596 
Mob: 063 43 3 795 
Mob: 065 52 37 083

e-mail kontakt
www.bolnicadjoric.rs
Posetite nas na Fejsbuku

Gerijatrijski stacionar “Dr Đorić” odeljenje za produženu negu i lečenje

* U sklopu hirurške delatnosti je značajno angažovanje profesora dr Milana Višnjića, specijaliste opšte i plastične hirurgije sa izvodjenjem velikog broja različitih hirurških intervencija i profesora Miroslava Stojanovića renomiranog abdominalnog i hepato-bilijarnog hirurga.

* Nabavka novih aparata iz oblasti kardiologije 

* Razvoj oftalmološke ordinacije i prerastanje u specijalističku oftalmološku bolnicu, nabavljeni novi aparati i uvedene nove operacije.

* Stacionar za produženu negu i lečenje

– Hronični bolesnici
– Stara i iznemogla lica – gerijatrija
– Palijativno lečenje svih kategorija najtežih bolesnika. 

 

Detaljne informacije o stacionaru “Dr  Đorić” pronadjite na sajtu

www.bolnicadjoric.rs