elite rehab

ELITE REHAB
Patrisa Lumumbe 20A
18000 Niš, Srbija

+381 18 41 00 177
+381 65 920 20 50

info@eliterehab.rs
www.eliterehab.rs

Ordinacija za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju Elite Rehab se bavi lečenjem i rehabilitacijom pacijenata svih starosnih dobi i patologija.

Okupili smo tim vrhunskih stručnjaka, lekare specijaliste, edukovane u najboljim evropskim centrima sa ciljem da razvijemo jednu respektibilnu ustanovu, kojoj će pacijenti uvek biti na prvom mestu. O uspehu u lečenju govore mnogobrojni zadovoljni pacijenti.

U prijatnom i relaksirajućem ambijentu naših prostorija za terapije, nalaze se aparati vrhunskih proizvođača.

Terapiju zasnivamo na individualnom pristupu svakom pacijentu, u odnosu na dijagnozu, kliničku sliku, želje i potrebe pojedinca, kako bi se obezbedio najbolji terapijski ishod.

Global Digital Clinik