Novo u ordinaciji Psiho Centar MM – EEG

Novo u ordinaciji Psiho Centar MM – EEG

ELEKTROENCEFALOGRAFIJA (EEG) je neinvazivna, bezbolna dijagnostička metoda za ispitivanje aktivnosti mozga.

Metoda se temelji na registraciji električnih potencijala mozga koji se registriraju u formi talasa. Analizira se frekvencija talasa u jednoj sekundi, njihov oblik i amplituda. Svako odstupanje od normale ima svoje određeno dijagnostičko značenje.

ELEKTROENCEFALOGRAFIJA (EEG) je metoda izbora za funkcionalno ispitivanje mozga, pretežno funkcije moždane kore u kojoj je sedište visoko diferenciranih psihičkih funkcija, kao što su opažanje, mišljenje, pamćenje ali i motorne (govor, kretanje, pisanje) i čulne funkcije (centri za sluh i vid, za senzibilitet i dr.).

EEG se primenjuje u sledećim slučajevima:

– Epilepsije i krize svesti drugog porekla
– Infekcije CNS-a
– Vaskularne lezije mozga
– Tumori mozga
– Kraniocerebralne traume
– Kome – praćenje evolucije i prognoza ishoda
– Metabolički poremećaji
– Utvrđivanje (evaluacija) moždane smrti

Izvodi se slično EKG snimanju, pri čemu se pacijentu postavljaju elektrode na glavu u vidu tzv. kape, kojom su vezani za kompjuterizovan aparat tzv. elektroencefalograf koji vrši obradu registrovanih signala odnosno talasa sa poglavine pacijenta.

Potpuno je bezbolno, a primenjuje se svetlosna stimulacija očiju (tzv. fotostimulacija) u trajanju od po desetak sekundi, kao i duboko disanje u trajanju do 5 min. u jednom periodu snimanja, koje ukupno traje oko 20 min.

PRIPREMA ZA SNIMANJE

– Pregled se obavlja u jutarnjim časovima.
– Na pregled doći čiste kose (sveže oprana samo šamponom, bez dodataka za učvršćivanje i oblikovanje – gelovi, lakovi, balzami,itd).
– Poželjno je izbegavati lekove za opuštanje mišića, smirenje i terapiju za spavanje minimum 8 sati pre EEG pregleda.
– Pre pregleda preporučuje se laganiji doručak, jer hipoglikemija može uticati na izmenu moždane aktivnosti.

Ukoliko Vam je potreban pregled ili EEG možete zakazati preko brojeva telefona 

+ 381 (0)69 12 98 136
+ 381 (0)18 276 943

ili direktno preko sajta www.psihocentarmm.com