„Carstvo Mišića“: Produženi boravak dece i tokom zimskog raspusta

Edukativni centar „Carstvo mišića“ boravak za decu koji radi i tokom raspusta, otvara vrata ne samo školskoj deci, već i svoj deci predškolskog uzrasta.

Produženi boravak obično uključuje organizovanu aktivnost za decu, kao što su igre, likovne aktivnosti, sportske aktivnosti i slično. Cilj produženog boravka je da pruži deci sigurno i zabavno mesto za boravak tokom dana dok njihovi roditelji rade ili imaju druge obaveze.

Boravak tokom zimskog raspusta 20 sati samo 6.000 dinara.

  • Čitalačke radionice
  • Obnavljanje školskog gradiva
  • Učenje
  • Zabava
  • Druženje

Uz kreativne i edukativne aktivnosti u toplom prostoru, Vaše dete sa našom učiteljicom obnoviće gradivo i  spremno će dočekati drugo polugodište.

Prijave u toku 065/9570757