Budžetske uplate: Informacije o aktuelnim uplatama

Budžetske uplate
Budžetske uplate

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštava da je predviđena isplata korisnicima:

23.09.Исплата новчане накнаде за август 2020. незапосленим лицима који живе на и ван територије Косова и Метохије.
22.09.Исплата редовне новчане накнаде незапосленим лицима за август 2020. за Србију.
19.09.Исплата новчане накнаде за рад хранитеља и накнаде за издржавање корисника на породичном смештају за август 2020.
19.09.Исплата новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде (право по Закону о социјалној заштити) за август 2020. за Србију и Косово и Метохију.
19.09.Исплата додатка за негу и помоћ другог лица за август 2020. за Србију и Косово и Метохију.
19.09.Исплата дечјег додатка за август 2020. за Србију и Косово и Метохију.
19.09.Исплата родитељског додатка за август 2020. за Србију и Косово и Метохију.
19.09.Исплата основних инвалидских примања војних инвалида и корисника породичне инвалиднине за август 2020
14.09.Исплата пензије за кориснике услуге Банке “Пензија унапред” из категорије борачко инвалидске заштите. Корисници ове услуге средствима могу располагати на шалтерима Банке, путем POS уређаја на продајним местима, на преко 500 банкомата у мрежи Банке, банкоматима поште и банкоматима других банака, као и путем електронских плаћања на Homeb@nking и MobiBank PŠ  систему
10.09.Исплата пензија за август 2020. за пензионере Републичког Фонда за ПИО из категорије запослених. Клијенти Банке, корисници ових пензија, новац могу да подигну на шалтерима свих експозитура.
05.09.Исплата војних и пољопривредних пензија за август 2020. Клијенти Банке, корисници ових пензија, новац могу да подигну на шалтерима свих експозитура.
02.09.Исплата пензија за кориснике самосталних делатности за август 2020. Клијенти Банке, корисници ових пензија, новац могу да подигну на шалтерима свих експозитура.
02.09.Исплата пензије за кориснике услуге “Пензија унапред” из категорије војних и пољопривредних. Корисници ове услуге средствима могу располагати на шалтерима Банке, путем POS уређаја на продајним местима, на преко 500 банкомата у мрежи Банке, банкоматима поште и банкоматима других банака, као и путем електронских плаћања на Homeb@nking i MobiBank PŠ систему.
01.09.Исплата пензије за кориснике услуге “Пензија унапред” из категорије самосталних делатности. Корисници ове услуге средствима могу располагати на шалтерима Банке, путем POS уређаја на продајним местима, на преко 500 банкомата у мрежи Банке, банкоматима поште и банкоматима других банака, као и путем електронских плаћања на Homeb@nking i MobiBank PŠ систему.
21.08.Исплата новчане накнаде за рад хранитеља и накнаде за издржавање корисника на породичном смештају за јул 2020.
21.08.Исплата новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде (право по Закону о социјалној заштити) за јул 2020. за Србију и Косово и Метохију.
21.08.Исплата додатка за негу и помоћ другог лица за јул 2020. за Србију и Косово и Метохију.
21.08.Исплата дечијег додатка за јул 2020. за Србију и Косово и Метохију.
21.08.Исплата родитељског додатка за јул 2020. за Србију и Косово и Метохију.
22.08.Исплата новчане накнаде за јул 2020. незапосленим лицима који живе на и ван територије Косова и Метохије.
21.08.Исплата редовне новчане накнаде незапосленим лицима за јул 2020. за Србију.

 

Global digital clinic