Budžetske uplate: Informacije o aktuelnim uplatama

Budžetske uplate
Budžetske uplate

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštava da je predviđena isplata korisnicima:

05.03.Исплата војних и пољопривредних пензија за фебруар 2021. Клијенти Банке, корисници ових пензија, новац могу да подигну на шалтерима свих експозитура.
02.03.Исплата пензија за кориснике самосталних делатности за фебруар 2021. Клијенти Банке, корисници ових пензија, новац могу да подигну на шалтерима свих експозитура.
01.03.Исплата пензије за кориснике услуге “Пензија унапред” из категорије самосталних делатности. Корисници ове услуге средствима могу располагати на шалтерима Банке, путем POS уређаја на продајним местима, на преко 500 банкомата у мрежи Банке, банкоматима поште и банкоматима других банака, као и путем електронских плаћања на Homeb@nking и MobiBank PŠ систему.
24.02.Исплата новчане накнаде за јануар 2021. незапосленим лицима који живе на и ван територије Косова и Метохије.
23.02.Исплата редовне новчане накнаде незапосленим лицима за јануар 2021. за Србију.
20.02.Исплата основних инвалидских примања војних инвалида и корисника породичне инвалиднине за јануар 2021.
19.02.Исплата новчане накнаде за рад хранитеља и накнаде за издржавање корисника на породичном смештају за јануар 2021.
19.02.Исплата родитељског додатка за јануар 2021. за Србију и Косово и Метохију.
19.02.Исплата дечјег додатка за јануар 2021. за Србију и Косово и Метохију.
19.02.Исплата новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде (право по Закону о социјалној заштити) за јануар 2021. за Србију и Косово и Метохију.
19.02.Исплата додатка за негу и помоћ другог лица за јануар 2021. за Србију и Косово и Метохију.
10.02.Исплата пензија за јануар 2021. за пензионере Републичког Фонда за ПИО из категорије запослених. Клијенти Банке, корисници ових пензија, новац могу да подигну на шалтерима свих експозитура.
05.02.Исплата војних и пољопривредних пензија за јануар 2021. Клијенти Банке, корисници ових пензија, новац могу да подигну на шалтерима свих експозитура.
02.02.Исплата родитељског додатка за децембар 2020. за Косово и Метохију.
02.02.Исплата дечјег додатка за децембар 2020. за Косово и Метохију.
02.02.Исплата новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде (право по Закону о социјалној заштити) за децембар 2020. за Косово и Метохију.
02.02.Исплата додатка за негу и помоћ другог лица за децембар 2020. за Косово и Метохију.
02.02.Исплата пензија за кориснике самосталних делатности за јануар 2021. Клијенти Банке, корисници ових пензија, новац могу да подигну на шалтерима свих експозитура.
01.02.Исплата пензије за кориснике услуге “Пензија унапред” из категорије самосталних делатности. Корисници ове услуге средствима могу располагати на шалтерима Банке, путем POS уређаја на продајним местима, на преко 500 банкомата у мрежи Банке, банкоматима поште и банкоматима других банака, као и путем електронских плаћања на Homeb@nking и MobiBank PŠ систему.
22.01.Исплата новчане накнаде за децембар 2020. незапосленим лицима који живе на и ван територије Косова и Метохије.
21.01.Исплата редовне новчане накнаде незапосленим лицима за децембар 2020. за Србију.
20.01.Исплата новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде (право по Закону о социјалној заштити) за децембар 2020. за Србију.
20.01.Исплата додатка за негу и помоћ другог лица за децембар 2020. за Србију.
20.01.Исплата основних инвалидских примања војних инвалида и корисника породичне инвалиднине за децембар 2020.
20.01.Исплата родитељског додатка за децембар 2020. за Србију.
20.01.Исплата дечјег додатка за децембар 2020. за Србију.
14.01.Исплата пензије за кориснике услуге Банке “Пензија унапред” из категорије борачко инвалидске заштите. Корисници ове услуге средствима могу располагати на шалтерима Банке, путем POS уређаја на продајним местима, на преко 500 банкомата у мрежи Банке, банкоматима поште и банкоматима других банака, као и путем електронских плаћања на Homeb@nking и MobiBank PŠ  систему.
09.01.Исплата пензија за децембар 2020. за пензионере Републичког Фонда за ПИО из категорије запослених. Клијенти Банке, корисници ових пензија, новац могу да подигну на шалтерима свих експозитура.
06.01.Исплата војних и пољопривредних пензија за децембар 2020. Клијенти Банке, корисници ових пензија, новац могу да подигну на шалтерима свих експозитура.
05.01.Исплата пензија за кориснике самосталних делатности за децембар 2020. Клијенти Банке, корисници ових пензија, новац могу да подигну на шалтерима свих експозитура.
02.01.Исплата пензије за кориснике услуге “Пензија унапред” из категорије запослених. Корисници ове услуге средствима могу располагати на шалтерима Банке, путем POS уређаја на продајним местима, на преко 500 банкомата у мрежи Банке, банкоматима поште и банкоматима других банака, као и путем електронских плаћања на Homeb@nking и MobiBank PŠ систему.
02.01.Исплата пензије за кориснике услуге “Пензија унапред” из категорије војних и пољопривредних. Корисници ове услуге средствима могу располагати на шалтерима Банке, путем POS уређаја на продајним местима, на преко 500 банкомата у мрежи Банке, банкоматима поште и банкоматима других банака, као и путем електронских плаћања на Homeb@nking и MobiBank PŠ систему.
01.01.Исплата пензије за кориснике услуге “Пензија унапред” из категорије самосталних делатности. Корисници ове услуге средствима могу располагати на шалтерима Банке, путем POS уређаја на продајним местима, на преко 500 банкомата у мрежи Банке, банкоматима поште и банкоматима других банака, као и путем електронских плаћања на Homeb@nking и MobiBank PŠ систему.
Dostava hrane u Nišu