Budžetske uplate: Informacije o aktuelnim uplatama

Budžetske uplate
Budžetske uplate

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštava da je predviđena isplata korisnicima:

20.05.Isplata novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade (pravo po Zakonu o socijalnoj zaštiti) za april 2020. za Srbiju i Kosovo i Metohiju.
20.05.Isplata osnovnih invalidskih primanja vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine za april 2020.
20.05.Isplata dečijeg dodatka za april 2020. za Srbiju i Kosovo i Metohiju.
20.05.Isplata roditeljskog dodatka za april 2020. za Srbiju i Kosovo i Metohiju.
20.05.Isplata dodatka za negu i pomoć drugog lica za april 2020. za Srbiju i Kosovo i Metohiju.
20.05.Isplata novčane naknade za rad hranitelja i naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju za april 2020.
Exe-Net