Besplatne “Start up” obuke, RRA JUG

Regionalna razvojna agencija JUG
Regionalna razvojna agencija JUG

Regionalna razvojna agencija JUG, d.o.o. Niš jedna je od 16 akreditovanih razvojnih agencija u Srbiji koja u okviru svog standardnog seta usluga, realizuje dvodnevnu i za polaznike besplatnu obuku za započinjanje posla, tzv. Start up obuku.

Obuka će biti održana u ponedeljak i utorak, 25. i 26.2.2019. godine, sa početkom u 10 časova u sali Kancelarije za mlade Grada Niša koja se nalazi u prostorijama Oficirskog doma, Orlovića Pavla 28a, Niš.

Polaznici moći da se upoznaju sa sledećim temama.

Motivi i osobine preduzetnika – priprema za ulazak u biznis
Privredni subjekti – pravni okvir, pojam, registracija
Porezi i doprinosi
Izvori finansiranja
Pojam i značaj biznis plana
Izrada biznis plana

Obuka se realizuje po metodologiji Razvojne agencije Srbije i Ministarstva privrede, a održaće je sertifikovani treneri iz RRA JUG.

Nakon završene dvodnevne obuke, svi polaznici će dobiti sertifikate koji su priznati i mogu im biti od značaja pri konkurisanju na javnim pozivima, koji se odnose na podršku preduzetništvu.

Global digital clinic