Auto servis - šlep služba "Bobi"

Mladosti 2, 18 000 Niš

018 583 715
064 122 10 10

autoservis.naissus.info

Auto servis – šlep služba “Bobi”

Šlep služba dostupna 24h  
Mehanika – Elektronika
Auto dijagnostika
Servis plinskih uredjaja