78 godina od oslobođenja Niša u Drugom svetskom ratu

oslobođenje
Foto: Ni.rs

Niška operacija izvršena je pre 78 godina i od tada se 14. oktobra obeležava oslobođenje Niša u Drugom svetskom ratu.

Operacija je trajala sedam dana, a započeta je 8. oktobra.

Oslobođena je dolina Južne Morave i mesta koja su istočno od nje, a snage napadača zauzele su povoljne pozicije tokom napada i imale značajnu brojčanu premoć. Nateravši nemačke jedinice na povlačenje naneli su im težak poraz.

Tokom operacije došlo je nepovoljnog sadejstva jugoslovenskih i bugarskih jedinica, pa nije došlo do još većeg uspeha u napadu.

Na nemačkoj strani najveći poraz doživela je 7 SS divizija „Princ Eugen“. Tokom bitke ova divizija ostala je skoro bez kompletne borbene tehnike i motorizacije. Divizija je tokom bitke izgubila skoro 10 hiljada ljudi.