24h i 48h ambulatorno merenje krvnog pritiska -HOLTER KRVNOG PRITISKA

NOVA USLUGA u Specijalističkoj internističkoj ordinaciji ʺRheuma medicaʺ

24h i 48h ambulatorno merenje krvnog pritiska 
( HOLTER KRVNOG PRITISKA )

Usluga obuhvata:

– nošenje savremenog kompjuterizovanog aparata za registrovanje krvnog pritiska,

– rezultate merenja sa objektiviziranom tehničkom podrškom,

– tumačenje dobijenih parametara,

– preporuku za eventualnu terapiju,

– procenu uspešnosti dosadašnje terapije

Rheuma medica
Knjaževačka br. 12, 18000 Niš
Telefoni za zakazivanje :

018 / 258-649
064 / 7000-727

Radno vreme :
Pon – Pet : 12:00-19:00
Subotom : 10:00-15:00

www.rheumamedica.com

Global Digital Clinik