20 miliona evra za kredite malim i srednjim preduzećima

posao
20 miliona evra za kredite malim i srednjim preduzećima
Od sredine godine, mala i srednja preduzeća u Srbiji moći će u odabranim poslovnim bankama da dobiju znatno povoljnije investicione kredite zahvaljujući projektu „EU za Srbiju –finansiranje za MSP”.

Na inicijativu Ministarstva privrede, ovaj projekat finansira Evropska unija iz predpristupnih fondova sa 20 miliona evra namenjenih za kreditne garancije.

Na sastanku organizovanom za predstavnike banaka koje posluju u Srbiji, predstavljen je raspisan javni poziv bankama da dostave ponude za učešće u ovom projektu.

Nakon izbora banaka – konkurs

Nakon izbora banaka, projekat će omogućiti mikro, malim i srednjim preduzećima (MSP) da konkurišu za kredite.

„Vrednost projekta je 20 miliona evra, a naš cilj je da kroz efekte ovih garancija obezbedimo povoljnu kreditnu podršku za nove investicije MSP u iznosu koji premašuje 100 miliona evra. Prioritet Ministarstva privrede je da malim i srednjim preduzećima obezbedi povoljnije finansiranje za razvoj njihovog poslovanja i tako podstakne njihov rast”, izjavila je pomoćnica ministra privrede Katarina Obradović Jovanović.

Projekat „EU za Srbiju – Finansiranje za MSP” operativno sprovodi Evropski investicioni fond (EIF) kao deo regionalnog Programa za razvoj preduzeća i inovacija (EDIF) za Zapadni Balkan.

EIF je, u okviru grupacije Evropske investicione banke, specijalizovan za podršku mikro, malim i srednjim preduzećima u Evropi kroz olakšavanje pristupa finansiranju.